Tarieven en algemene voorwaarden

Tarief 2024

Kinderopvang: € 10.25

Buitenschoolse opvang: € 9.12

Waar pinkeltje in voorziet

 • Gezonde lunch en tussendoortjes
 • Elke dag vers en gevarieerd fruit
 • Openstelling van 7:00- 18:00 uur
 • Billendoekjes
 • Gratis inschrijven
 • Knutsel materialen
 • Ouderapp/ digitaal schriftje
 • Vanaf 2024 werkt Pinkeltje met bloktijden. Dit draagt bij aan de rust voor de kinderen op de groep. De tijden sluiten aan op de tijden van basisschool de Schakel.
 • Bloktijden KDV (dagopvang)
 • 8:30- 12:30 uur
 • 8:30- 14:30 uur
 • 8:30- 16:30 uur
 • 12:30- 16:30 uur

Tussen 7:00 uur- 8:30 uur en 16:30- 18:00 uur is per kwartier extra af te nemen. Vast te leggen in het vaste contract en/ of flex in te plannen.

 • Bloktijden peutergroep

8:15 uur- 12:15 uur

 • Blokblokken voor de BSO
 • 7:30- 8:30 uur ( minimale afname 1 uur)
 • 14:30- 16:30 uur
 • 12:30- 16:30 uur ( woensdagmiddag)
 • Tussen 7:00- 7:30 uur en 16:30- 18:00 uur is per kwartier af te nemen.

Tijdens studie dagen en vakanties van de BSO houden wij deze tijdvakken aan (hetzelfde als KDV)

 • 8:30 uur- 12:30 uur
 • 8:30 uur- 14:30 uur
 • 8:30 uur- 16:30 uur
 • 12:30 uur- 16:30 uur

Tussen 7:00- 8:30 uur en 16:30 uur- 18:00 uur is per kwartier extra af te nemen of vast te zetten in het contract.

Wat ouders meenemen

 • Waar uw kindje aan gehecht is of nodig heeft: u kunt hierbij denken aan een knuffeltje, speentje of slaapzak
 • Setje reservekleding
 • Fles- of borstvoeding
 • Luiers

Inschrijving

 • Inschrijven geschiedt via het invullen van het online inschrijfformulier.
 • Ouders ontvangen schriftelijk bevestiging van ontvangst inschrijving en achtereenvolgens een contract.
 • Toeslagen voor de kinderopvang dienen ouders zelf aan te vragen via mijntoeslagen.nl bij de belastingdienst. De gegevens dient u zelf actueel te houden.

Reserveringen

Vast contract (vaste dagen/ vaste tijden): u kiest bij inschrijving een contract waarbij er vaste dagen en opvanguren worden afgesproken. Daarnaast kan extra benodigde opvanguren aangevraagd worden via de ouderapp omgeving.

Alle opvangtijden die u extra bovenop de al afgesproken contracturen aanvraagt, dient u uiterlijk op de 20e van de maand door te geven voor de maand daar opvolgend. Alle goedgekeurde uren worden in rekening gebracht.

Als u opvangtijden afmeld uiterlijk op de 20e van de maand, dan worden deze niet in rekening gebracht.

 • Flex contract (flexibele dagen/ tijden): Als u een beroep heeft waarbij u onregelmatig werkt dan kunt u een flex contract afnemen. Daarbij kunt u op wisselende dagen en binnen de afname tijden opvang aanvragen mits er plaats is.
 • Noodopvang nodig? Neem dan contact op met de groep via whatsapp: 0682477573 of telefoon.
 • Mocht u later dan de gereserveerde tijd uw kind komen ophalen, dan graag altijd even een bericht middels whatsapp of telefoon. Bij eventuele langere opvang als gevolg van het te laat ophalen van uw kind, dan wordt er extra tijd in rekening gebracht. Er wordt hierbij per kwartier gerekend.
 • Ziekte of afwezigheid van uw kind dient u te melden in de ouderapp en dient bij voorkeur vóór 8:30 uur gemeld te worden. Ziekte dagen worden doorgerekend op de factuur. Ziekenhuisopname van het kind worden van de factuur gehaald en worden niet in rekening gebracht. Dit horen wij dan graag schriftelijk via info@pinkeltjekinderopvang.nl

Vakanties/ vrije dagen

 • Pinkeltje is gesloten tijdens de officiële feestdagen en Oudjaar. Op deze dagen hebben wij geen opvang, deze dagen vallen ook buiten de contracturen.

Het gaat om de volgende algemeen erkende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar)
 • Hemelvaartsdag
 • Dag na Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag
 • Extra sluitingsdag:
 •  Oudjaarsdag.
 •  Mocht dit het geval zijn; de vrijdag na tweede Kerstdag.

Opzegtermijn

 • Opzegging van het contract kan met inachtneming van 1 maand voor elke eerste dag van de maand.
 • De gereserveerde uren en contracturen worden tijdens de opzegtermijn doorbelast. Er kunnen geen dagen meer worden afgemeld vanaf het moment van opzeggen. Indien het een contract met flexuren betreft, wordt er een gemiddeld aantal flexuren berekend (over de afgelopen drie maanden).

* LRK nummer KDV ( kinderdagverblijf) : 538196427
* LRK nummer Peutergroep Duimelot : 329213696
* LRK nummer BSO (buitenschoolse opvang): 670022949

Contact

Indien u vragen heeft kun je die altijd stellen aan Kendy Jansen Verplanke, eigenaresse kinderopvang Pinkeltje. Mocht ik iets voor u kunnen betekenen, dan hoor ik dat graag! Bel 0114-372853 of mail naar info@pinkeltjekinderovpang.nl