Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de groepen. Hierin staat beschreven hoe en waarom Pinkeltje op een bepaalde manier werkt.