Kinderdagverblijf

Een vast dagritme voor de diverse activiteiten geeft de kinderen een bekend en vertrouwd gevoel.
Wij gaan uit van de hieronder volgende dagindeling, waarbij het natuurlijk weleens kan voorkomen dat hier van afgeweken wordt. Zoals bij de baby’tjes waarbij we het ritme van het babytje zelf en het ritme van thuis aanhouden of zoals afgesproken is met de ouders.

Babygebaren
Sinds 1-1-2016 zijn wij gecertificeerd in babygebaren en gebruiken wij babygebaren op het kinderdagverblijf en peutergroep.
Er zijn verschillende redenen om Babygebaren te gebruiken in de communicatie met het kind. Onderzoek heeft aangetoond dat een baby op jonge leeftijd veel meer kan begrijpen en ‘vertellen’ dan voorheen werd gedacht. Vanaf zes maanden oud kunnen baby’s betekenisvolle gebaren maken en daarmee aan ouders en verzorgers hun behoeften duidelijk maken. Dit is veel eerder dan dat het spraakorgaan van een kind voldoende ontwikkeld is voor verbale communicatie. De meeste kinderen beginnen tussen 12 en 18 maanden met spreken. De periode tussen het moment dat een kind taal kan begrijpen en het moment waarop het woorden kan spreken kan met babygebaren goed worden overbrugd.
Het toepassen heeft onder andere de volgende voordelen:
Minder frustratie en verdriet omdat het kind zelf kan aangeven wat er aan de hand is of wat het graag wil.
Het kind kan uit zichzelf vertellen wat het ziet waardoor je meer inzicht krijgt in de interesses van het kind.
Met Babygebaren overbrug je de periode van taal begrijpen naar kunnen praten.

Wanneer wij met een bepaald thema werken, worden ook de gebaren hier op afgestemd.

VVE programma
Tijdens verschillende momenten op de dag bieden wij ook activiteiten aan vanuit het VVE programma. (vroegtijdige en voorschoolse educatie)
Kinderopvang Pinkeltje gebruikt hiervoor het programma Uk en Puk.
Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen.
Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn.
Ook biedt Puk troost en is hij een vriendje waarbij de kinderen zich veilig voelen.

Richtlijnen Uk en Puk:
stimuleren van de taalontwikkeling
sociaal-emotionele ontwikkeling
motorische en zintuiglijke ontwikkeling
beginnende rekenprikkels

Dagindeling:

7.00 uur tot 9.00 uur

• Kinderen komen binnen en leidsters en ouders maken een praatje
• Sommige kindjes hebben ontbijt mee en kunnen tussen 7.00 uur en 8.00 uur ontbijten
• Vrij spelen

9.00 uur tot 9.30 uur
• We lezen een verhaal volgens een bepaald thema, zingen liedjes of maken samen muziek

9.30 uur tot 10.00 uur
• We eten gezamenlijk fruit en drinken roosvicee

10.00 uur tot 11.30 uur
• verschoon- en plasronde
• jongste kindjes gaan slapen
• we spelen buiten en/of doen een activiteit volgens een bepaald (Puk) thema

11.30 uur tot 12.15 uur
• we lunchen gezamenlijk

12.30 uur tot 14.30 uur

• Verschoon –en plasronde
• Indien nodig gaan er kindjes slapen
• We doen een activiteit binnen of spelen vrij buiten

14.30 uur tot 15.00 uur

• Kindjes worden uit bed gehaald
• Verschoon – en plasronde

15.00 uur tot 15.45 uur

• We eten een koekje en drinken sap of roosvicee

15.45 uur tot 16.30 uur

• We spelen binnen of buiten
• Bij mooi weer blijven we langer buiten

16.30 uur tot 16.45 uur

• Plasronde

16.45 uur tot 18.00 uur

• Op verzoek kunnen kinderen een warme maaltijd nuttigen, ouders geven dit van thuis mee
• We ruimen samen op
• We doen een gezamenlijke en rustige activiteit aan tafel

17:30 uur tot 18.00 uur

• de groepen worden samengevoegd

18:00 uur

• Sluiting kinderopvang