Ochtendprogramma Duimelot

Babygebaren
Sinds 1-1-2016 zijn wij gecertificeerd in babygebaren en gebruiken wij babygebaren op het kinderdagverblijf en ook op de peutergroep.
De periode tussen het moment dat een kind taal kan begrijpen en het moment waarop het woorden kan spreken kan met babygebaren goed worden overbrugd.
Het toepassen heeft onder andere de volgende voordelen:
Minder frustratie en verdriet omdat het kind zelf kan aangeven wat er aan de hand is of wat het graag wil.
Het kind kan uit zichzelf vertellen wat het ziet waardoor je meer inzicht krijgt in de interesses van het kind.
Met Babygebaren overbrug je de periode van taal begrijpen naar kunnen praten.

Wanneer wij met een bepaald thema werken, worden ook de gebaren hier op afgestemd.

VVE programma
Tijdens verschillende momenten op de dag bieden wij ook activiteiten aan vanuit het VVE programma. (vroegtijdige en voorschoolse educatie)
Kinderopvang Pinkeltje gebruikt hiervoor het programma Uk en Puk.
Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen.
Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn.
Ook biedt Puk troost en is hij een vriendje waarbij de kinderen zich veilig voelen.

Richtlijnen Uk en Puk:
stimuleren van de taalontwikkeling
sociaal-emotionele ontwikkeling
motorische en zintuiglijke ontwikkeling
beginnende rekenprikkels

Dagindeling peutergroep Duimelot:

8.15 uur- 8.45 uur

  • Peuters worden gebracht

8.45 uur- 9.00 uur

  • Samen lezen we een boekje

9.00 uur- 9.15 uur

  • Kringgesprek met Puk

9.15 uur – 9.45 uur

  • We doen een knutselactiviteit, waarbij er ook gewerkt wordt met puk thema’s.

9.45 uur- 10.00 uur

  • plas- en verschoonronde

10.00 uur – 10.15 uur

  • We drinken gezamenlijk en zingen hierbij liedjes

10.15 uur- 10.30 uur

  • We doen verschillende activiteiten met het digibord

10.30 uur-11.00 uur

  • De peuters mogen vrij spelen

11.00 uur- 11.15 uur

  • We eten gezamenlijk fruit

11.15 uur- 12.15 uur

  • Aan tafel kunnen we eventueel kleien of we spelen buiten bij mooi weer tot de peuters worden opgehaald.