AVG Privacywet

De AVG schrijft voor hoe wij moeten omgaan met privacygevoelige informatie. Dat betekent onder andere dat wij binnen onze opvang informatie over kinderen en ouders in een afgesloten kast bewaren.

Als ouder geeft u schriftelijk toestemming of wij gegevens van kinderen met derden mogen uitwisselen. Ook voor het plaatsen van foto’s op facebook of verzenden per whatsapp bericht vragen wij uw toestemming. Wij gaan zorgvuldig om met hetgeen wij openlijk bespreken terwijl anderen het kunnen horen. Mocht u bij het halen en brengen van uw kind iets vertrouwelijks aan ons over willen dragen, geeft u dit dan gerust aan, dan bespreken wij dit met u op een rustige plek. 

Wij hebben de nodige richtlijnen opgesteld en maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Dit is vastgelegd in ons AVG privacy statement.