Baby specialistische opvang

Baby specialistische opvang

Wij werken met specialisten voor de allerjongste kindjes. Zij hebben een opleiding gevolgd tot babyspecialist en zij zorgen ervoor dat uw baby’tje die liefdevolle aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft én verdiend. Wij werken met een vast team en dus vaste en vertrouwde gezichten voor de baby en voor u. Dat zorgt ervoor dat de baby’s liefdevolle aandacht krijgen en zich veilig en geboren voelen, zodat we kinderen een tweede thuis kunnen geven bij onze opvang.

Sociaal emotionele veiligheid baby’s

Wij zijn ons bewust van de hoeveelheid prikkels in een dagopvanggroep en proberen deze dan ook te beperken. Dat geldt zeker voor baby’s gedurende de wenperiode en bij de breng- en haalmomenten. Dit ziet u onder andere terug in:

  • Wij maken gebruik van vaste pedagogisch medewerkers op de groep, die een specifiek aanvullende cursus babyspecialist hebben gevolgd.
  • Wij gebruiken draagzakken, wanneer wij merken dat een babytje dit fijn vindt of hier rustig van wordt.
  • Wij benoemen aan de baby’s wat we doen, voorspelbaar zijn zodat het kind weet waar hij aan toe is, is erg belangrijk.
  •  in behoeftes van baby’s zo snel mogelijk voorzien.  Wij zijn namelijk bekend met Dunstan babytaal.
  • het dagelijks creëren van rustmomenten, bijvoorbeeld een boekje lezen, naar muziek luisteren of even alleen in de (grond)box spelen. Daarnaast de inzet van het snoezelen om kinderen meer te laten ontspannen.
  •  het kind laten merken dat je er bent, bijvoorbeeld door te praten of te zingen. Zodat het kind zich vertrouwd (gaat) voelen.
  • gekozen kleuren op de groep, met name op de kdv groep worden zachte kleuren gebruikt.
  • het zo veel mogelijk waarborgen van de drie R’s Rust, Reinheid en Regelmaat. Waarbij we een vierde R bijvoegen namelijk Respect voor de eigenheid van het kind.
  • Wij zullen de baby’tjes ook altijd basisbevestigend dragen, waarbij wij de billetjes altijd ondersteunen.
  • Samenwerking met ouders is belangrijk voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Daarom streven we naar een hoge ouderbetrokkenheid. In dialoog met ouders wisselen we ideeën en belangen uit en delen wij informatie en ervaringen ook via het contactboekje van het kindje. We vragen ook ouders om  duidelijk te zijn naar hun kind over wat er gebeurt, wanneer ze weggaan, etc. Samen zorgen we voor rustige en duidelijke ontvangst- en afscheidsmomenten. Voor alle situaties geldt dat we kijken naar de behoeften en het karakter van het individuele kind.