Oudercontact

In het belang van het kind stellen wij goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerksters voorop.

Tijdens de breng- en haalmomenten zal er altijd tijd zijn om informatie uit te wisselen en een praatje
te maken met de ouders . Voor elk kindje op de dagopvanggroep houden wij een schriftje bij via de ouderapp. Hier schrijven we hoe de dag is verlopen en hier ontvangt u als ouder ook foto’s.
Als ouder kunt hier u hier ook informatie delen die van ons van belang kan zijn. Foto’s van leuke gebeurtenissen ontvangen wij ook graag, zodat uw kindje hier met trots over kan vertellen. Wij vinden het belangrijk om hier op in te spelen. Twee keer per jaar is er ruimte voor een oudergesprek, waarbij wij vertellen hoe het kindje zich ontwikkelt op de groep. Middels het observatiesysteem “de KIJK!” volgen wij de ontwikkeling. Ook voor de BSO kinderen is er één keer per jaar de mogelijkheid voor een oudergesprek, waarbij wij vertellen hoe wij het kind zien op de groep. Uiteraard is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de mentor van uw kind.

De naam van de mentor vinden ouders terug in de ouderapp bij de stamgegevens.